# Name L W B
1. HIDEAKI GOTO 0 0 0
2. HIROTO YANO 0 0 0
3. RAITO HONGO 0 0 0
4. RYO MATSUURA 0 0 0
5. RYOTA SAITO 0 0 0
6. RYUGA UENO 0 0 0
7. SATOSHI SAIDA 0 0 0
8. SUNAO HIRABAYASHI 0 0 0
9. TAKAYUKI MORIUCHI 0 0 0
10. YUDAI KITANO 0 0 0
Rounds Countries
JapanJapan 10
Show All 10