# Name L W B
1. RYO MATSUURA 0 5 0
2. HIDEAKI GOTO 1 4 0
3. TAKUMI MIMURA 2 3 0
4. AMANE BABA 2 3 0
5. YUDAI KITANO 2 3 0
6. TAKAYUKI MORIUCHI 3 2 0
7. RYUNOSUKE SHIBANO 3 2 0
8. RYOTA SAITO 3 2 0
9. YUTO NAKANO 4 1 0
10. IZUMI NAKAMURA 5 0 0