# Name L W B
1. MEHDI MOGHADDAM 1 8 1
2. Hamid Bagheri 2 8 0
3. Jamal Naseri 3 7 0
4. Amir Golegolab 3 7 0
5. hosein hoseinimanesh 3 6 0
6. Mehrzad Mahmoudnejad 3 6 0
7. Amir Hossein Ghorbani 3 5 1
8. Pouria Saeidi 3 5 0
9. Hosein Aghili 3 5 0
10. Keivan Yahyazadeh 3 5 0
11. Alireza Soltani 3 5 0
12. Soroush Asadi 3 4 0
13. Hamidreza Ardalan 3 4 0
14. Hasan Ahmadi 3 4 0
15. Morteza Shahri 3 4 0
16. Samad Talebian 3 4 0
17. Reza Shahabi 3 3 0
18. amir abbasi 3 3 0
19. Edris Ashhadi 3 3 0
20. Amir Mousavi jalal 3 3 0
21. Pouya rahimi bashar 3 3 0
22. Mehdi Razmjouei 3 3 0
23. saghar ghodrati 3 2 0
24. Yashar Fathi 3 2 0
25. Hasan mosavi 3 2 0
26. Ali Bonvan 3 2 0
27. Payam Farajollahi 3 2 0
28. Javid Khoshnazar 3 2 0
29. Afraz Ashhadi 3 2 0
30. Hasan Esmaiily 3 2 0
31. Shahab Ghodsi 3 1 0
32. Afshin Najafi 3 1 0
33. Arash afrouzian 3 1 0
34. ROOHOLLAH AMIRIANDY 3 1 0
35. Mohamadreza Moienfar 3 1 0
36. Hossein Mansouri 3 1 0
37. Javad Boshgesaz 3 1 0
38. Morteza Mafi 3 1 0
39. Hamid Seyed Alangi 3 0 0
40. ASHKAN YAHYAZADEH 3 0 0
41. Behnam Bordbar 3 0 0
42. KAVEH FARAHANI 3 0 0
43. Ghasem Khalilian 3 0 0
44. Sohrab allahyari 3 0 0