# Name L W B
1. HADI NASIM 5 14 1
2. AMIR PARSA 6 13 1
3. Ghasem Zahedi 6 12 0
4. Jahangir Nozari 6 10 1
5. Iman parsa 6 10 0
6. FARAMARZ SOOTOODEH 6 9 0
7. HATAMEH EBRAHIMI 6 9 0
8. HOSEIN HEYDARPOUR 6 8 0
9. RAMIN SOGHATI 6 8 0
10. Erfanian mohsen 6 7 1
11. ALIREZA KHOSRONEZHAD 6 7 0
12. Ahmad Erfanian 6 7 0
13. MAJID TAGHIZADEH 6 6 1
14. Ali jafari 6 6 0
15. ALIREZA KOOREPAZ 6 6 0
16. SAEED NOURAEE 6 5 1
17. Majid Nouraee 6 5 0
18. ALIREZA GHOLAMI 6 5 0
19. HOSEIN MIRZAEE 6 5 0
20. Khashayar Behravan 6 5 0
21. MAHSA AMANZADEH 6 4 1
22. KASRA NOURAEE 6 4 0
23. AMIN MAZINANI 6 4 0
24. FARSHID YAVARI 6 4 0
25. EHSAN YAZDANFAR 6 4 0
26. Saeid Jamali Masoumi 6 3 0
27. AMIR REZA NAKHAEE 6 3 0
28. HOJJAT GHADIMI 6 2 0
29. HAMED ZARE 6 2 0
30. Farhad Darvishian 6 2 0
31. SARA MALEKI NEJAD 6 1 0
32. ALI AFSHAR MOGHADDAM 6 1 0
T1 HADI NASIM 11 - 10 AMIR PARSA