# Name L W B
1. Sergey EROKHIN 1 9 1
2. VASILY CHEMOKHONEKO 3 7 1
3. YULIA GROMENKOVA 3 6 1
4. Alex Arsagov 3 5 0
5. SERGEY PETUKHOV 3 5 0
6. İstanbul MERT GÜRSOY 3 4 0
7. SERGEY CHERTKOV 3 4 0
8. Timur Bulekbaev 3 3 1
9. IGOR ROMASHOV 3 3 0
10. Ashot Arzumanyan 3 3 0
11. Yaroslav Gusev 3 2 1
12. Olga Komarova 3 2 1
13. OLGA IVANOVA 3 2 0
14. Mger Dzhagaryan 3 2 0
15. Mikayel Vardanyan 3 1 1
16. Ruben Bagdasaryan 3 1 0
17. Ruben Gradnikov 3 1 0
18. Andrey Polochkin 3 1 0
19. DENIS POLOCHKIN 3 0 1
20. Lasha Iashvili 3 0 0
21. Robert Sadgyan 3 0 0