# Name L W B
1. Alexander Khandin 2 9 0
2. Sergey Telegin 3 8 0
3. Sergey EROKHIN 3 6 0
4. SERGEY CHERTKOV 3 5 1
5. DENIS POLOCHKIN 3 5 0
6. Alexey Askurava 3 4 0
7. Mger Dzhigaryan 3 4 0
8. Robert Sadgyan 3 3 1
9. Alex Arsagov 3 3 0
10. Sergey Alenin 3 3 0
11. Manvel Avetisyan 3 3 0
12. Sergey Petukhov 3 2 1
13. Mikayel Vardanyan 3 2 0
14. Andrey Polochkin 3 2 0
15. Yulia Gromenkova 3 2 0
16. Olga Komarova 3 1 0
17. Sergey Bondar 3 1 0
18. Valery Davidov 3 1 0
19. Vitaly Pereyaslavsky 3 1 0
20. OLGA IVANOVA 3 0 0
21. Yakov Kudrin 3 0 0
22. OLEG KOPYEV 3 0 0