TBL 2013 Kayseri 3rd Season Playoffs -

# Name W L RB B AV
1. MAHMUT CINGILLIOĞ 4 2 0 1 16
2. MUSTAFA BURHANİYE 5 2 0 1 15
3. YUSUF AKDAMAR 4 2 0 1 10
4. İBRAHİM ÇİVİC 1 3 0 1 -13
5. SERAP DURMUŞ 1 3 0 0 1
6. SAHİR BİLEN 0 3 0 0 -6
7. KEMAL AKDAMAR 0 3 0 0 -18
8. NEDİM BOZ 0 3 0 0 -2
9. İSMAİL GÜRKAN 0 3 0 0 -3
Countries / Ülkeler
Turkey Turkey 9
7. Round : 02/12/2013 20:00
T0 MAHMUT CINGIL 9 - 3 YUSUF AKDAMAR
Sit-out : MUSTAFA BURHANİYELİ
6. Round : 02/12/2013 19:00
T0 MAHMUT CINGIL 8 - 9 MUSTAFA BURHA
Sit-out : YUSUF AKDAMAR
5. Round : 01/12/2013 19:00
T0 MAHMUT CINGIL 9 - 4 İBRAHİM Ç
T0 MUSTAFA BURHA 9 - 6 YUSUF AKDAMAR
4. Round : 01/12/2013 18:00
T0 MUSTAFA BURHA 9 - 0 İBRAHİM Ç
T0 MAHMUT CINGIL 5 - 9 YUSUF AKDAMAR
3. Round : 01/12/2013 17:00
T0 MAHMUT CINGIL 9 - 0 MUSTAFA BURHA
T0 YUSUF AKDAMAR 9 - 5 İBRAHİM Ç
2. Round : 01/12/2013 16:00
T0 MUSTAFA BURHA 9 - 0 KEMAL AKDAMAR
T0 YUSUF AKDAMAR 9 - 1 SERAP DURMUŞ
T0 SAHİR BİLEN 4 - 9 İBRAHİM Ç
Sit-out : MAHMUT CINGILLIOĞLU
1. Round :
T0 MAHMUT CINGIL 9 - 8 SAHİR BİLEN
T0 İSMAİL GÜR 6 - 9 YUSUF AKDAMAR
T0 NEDİM BOZ 7 - 9 MUSTAFA BURHA
T0 SERAP DURMUŞ 9 - 0 KEMAL AKDAMAR
Sit-out : İBRAHİM ÇİVİCİ

Share